• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Polska - Słowacja

GALERIA PRAC POKONKURSOWYCH

Email Drukuj PDF

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do zapoznania się z galerią prac plastycznych wykonanych w ramach konkursu "Nasz park wczoraj i dziś".

OGLĄDAJ GALERIĘ

LAST_UPDATED2
 

O projekcie

Drukuj

 

 

Polska i Słowacja, wspólna ekologii racja.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 oraz z budżetu państwa w 10% za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

 

Celem ogólnym projektu jest promowanie, podtrzymywanie i rozwijanie wypracowanych wcześniej bezpośrednich kontaktów transgranicznych pomiędzy samorządami, ale przede wszystkim mieszkańcami partnerskich gmin Bziny i Wilkowice. W rezultacie realizacja celu ogólnego, w najbliższej przyszłości, przyczyni się do poprawy wymiany w sferze kultury i turystyki. Celem ogólnym projektu jest intensyfikacja działań na styku dwóch odmiennie kulturowo i historycznie gmin z terenu Polski i Słowacji, która ułatwić ma wymianę społeczno-kulturalną i spowodować, że mieszkańcy obu regionów płynnie i aktywnie będą chcieli poznawać regiony turystyczne jednej i drugiej gminy. Cel ogólny projektu jest w pełni zgodny z założeniami Priorytetu III ? Wsparcie inicjatyw lokalnych Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczypospolita Polska ? Republika Słowacka 2007-2013.

Bezpośrednim celem projektu jest udostępnienie zasobów turystycznych, ekologicznych i kulturalnych Gminy Wilkowice dla potrzeb turystów, ze szczególnym uwzględnieniem turysty zagranicznego ? słowackiego, poprzez przygotowanie i wyeksponowanie istniejącej ścieżki dydaktycznej w wilkowickim parku. Dzięki realizacji projektu poprawi się infrastruktura turystyczna Gminy Wilkowice, leżąca na transgranicznym szlaku polsko-słowackim. Stworzona zostanie możliwość przyjemnego i bezpiecznego spędzenie wolnego czasu dla turystów słowackich. Działania te będą wspomagać i podtrzymywać oraz promować już istniejącą współpracę dla dalszego rozwoju zasobów ludzkich i edukacji poprzez wspieranie małego projektu infrastrukturalnego, który ma na celu stworzenie produktu turystycznego jakim będzie park wilkowicki i w konsekwencji udostępnienie i wypromowanie jego zasobów turystycznych i ekologicznych turystom z obu krajów. Jednym z najważniejszych celów realizacji projektu jest również poprawa oferty edukacyjnej dzieci i młodzieży gminy partnerskiej. Ze względu na specyfikę miejscowości Bziny na Słowacji, park w wilkowicach będzie jedynym (najbliższym w okolicy) gdzie dzieci i młodzież będą mogły brać udział w plenerowych lekcjach przyrody, dzięki projektowi w ich ojczystym języku.